Åpne møter uke 26/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Onsdag 27. juni 2018 

Klagenemda holder møte onsdag 27. juni 2018 kl. 10.00 - 12.30 i møterom Torstrand, Feyers gate 7.

Til toppen