Åpne møter uke 22/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Tirsdag 29. mai 2018

Eldrerådet holder møte kl. 12.00 - 14.00 i Romberggata 4, møterom Larvik. 

Planutvalget holder møte kl. 12.00 - 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes. 

Befaringer:

  • kl. 09.00 Strandebakken 74
  • kl. 09.30 Eikelundveien 24
  • kl. 10.15 Svinevika 26
  • kl. 10.40 Svinevika 53
  • kl. 11.15 Husebyhagen (plansak)

Råd for funksjonshemmede holder møte kl. 17.30 - 20.00 i Romberggata 4, møterom Larvik. 

Innvandreråd holder møte kl. 18.00 - 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes. 

Kontrollutvalget holder møte kl. 18.00 - 20.00 i @pi-parken, Nedre Fritzøegate 2. 

Onsdag 30. mai 2018 

Helse- og omsorgskomiteen holder møte kl. 17.00 - 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum. 

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte kl. 17.00 - 20.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling. 

Miljø- og teknikkomiteen holder møte kl. 17.30 - 21.30 i Romberggata 4, møterom Larvik. 

Til toppen