Åpne møter uke 19/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Tirsdag 8. mai 2018

Planutvalget holder møte kl. 11.00 - 15.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Befaringer:

Fremmøte for befaring i Romberggata 4 kl. 08.45.

  • kl. 09.15 Karto, gbnr 1103/25
  • kl. 10.00 Mesterfjellveien 36
  • kl. 10.15 Mesterfjellveien 40
Til toppen