Åpne møter uke 16/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Tirsdag 17. april 2018

  • Planutvalget, møterom Brunlanes, Romberggata 4 kl. 09.00 - 15.00
  • Eldrerådet, Tjølling sykehjem kl. 13.00 - 15.00
  • Råd for funksjonshemmede, møterom Larvik, Romberggata 4 kl. 17.30 - 20.00
  • Innvandrerråd, møterom Brunlanes, Romberggata 4 kl. 18.00 - 20.00
  • Kontrollutvalget, møterom Tjølling, Romberggata 4 kl. 18.00 - 20.00

Onsdag 18. april 2018

  • Helse- og omsorgsskomiteen, møterom Sentrum, Feyers gate 7, kl. 17.00 - 21.00
  • Miljø- og teknikkomiteen, møterom Larvik, Romberggata 4 kl. 17.30 - 21.30
  • Kultur og oppvekstkomiteen, møterom Tjølling, Romberggata 4 kl. 18.00 - 20.00
Til toppen