Åpne møter uke 12/2018

Innhold

Se ukens åpne møter her.

Planutvalget

Møte tirsdag 20. mars 2018 kl. 11.00 i Romberggata 4 (R4), møterom Brunlanes.

Befaringer (fremmøte kl. 08.45 i R4):

  • kl. 09.10 Kysthospitalveien 13
  • kl. 09.40 Støperistranda (plansak)
  • kl. 10.20 Jerpeveien, gbnr. 2011/46

Kommunestyret

Møte onsdag 21. mars 2018 kl. 09.00 i Hammergata 15, Sliperiet, Pressverksalen.

Valgkomiteen

Møte onsdag 21. mars 2018 kl. 11.30 i Hammergata 15, Sliperiet, Pressverksalen.

Kontrollutvalget i Larvik kommune

Møte torsdag 22. mars 2018 kl. 18.00 i Romberggata 4 (R4), møterom Tjølling.

Til toppen