Bygg uten å søke

Innhold

I 2016 ble det gjort en endring i plan- og bygningsloven som gjør det mulig å sette opp mindre bygg uten å måtte søke om det. Selv om disse byggeprosjektene ikke er søknadspliktige, skal det meldes fra til kommunen når bygget er ferdig.

Hva slags bygg er det snakk om?

  • Frittliggende bygg inntil 50 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis garasje, bod, lekestue
  • Tilbygg inntil 15 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis inngangsparti, veranda, mindre fasadeendring

Veiledning

Meldeplikt

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed når bygget er ferdig.

Registrer byggetiltak uten søknadsplikt
Til toppen