Tilleggstjenester

Avdeling for branntilsyn og feiing tilbyr også tjenester i tillegg til de lovpålagte oppgavene.

  • Feiing/service av ildsted
  • Feiing av fyrkjele i enebolig
  • Røykprøve av fyringsanlegg
  • Fjerning av fuglerede fra skorstein
  • Fresing av skorstein
  • Kamerakontroll av skorstein
Til toppen