Oppheving av "Totalforbud mot bruk av engangsgriller og åpent bål i terrenget i Larvik kommune"

Innføring av totalforbud mot bruk av engangsgriller og bål i Larvik kommune oppheves fra i dag 18. juni 2018.

Vi går nå tilbake til normalsituasjon. Det betyr at det fortsatt etter "forskrift om brannforebygging" er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark i tidsrommet 15. april til 15. september.

Det er p.t. ikke kommet nok regn til at skogbrannfaren er over, og det anmodes om å unngå all aktivitet som kan medfører brann i terrenget. Enhver som gjør opp ild (bål, grilling osv.) må utøve aktsomhet og er ansvarlig for at ild ikke fører til uønsket antennelse og spredning.

Skal du gjøre opp ild, eller grille der det åpenbart ikke kan starte en brann, er det viktig å ta nødvendige forholdsregler. Dette betyr at det kan være nødvendig å innhente grunneiers tillatelse, sørge for å ha nødvendig slokkemiddel i nærheten og selv vurdere brannspredningsfaren.

Se også Larvik kommunes side om temaet bål- og bråtebrenning. Der fremkommer også retningslinjer for sankthansbål.

 

Til toppen