Opphever forbud mot St.Hansbål fra 22. juni

Helgens regnvær gjør at bålforbudet i forbindelse med St.Hans oppheves med umiddelbar virkning.

Vi ber om at de som ønsker å feire St.Hans med bål i Larvik kommune ringer brannvesenet mellom kl. 08.00-15.00 for registrering av bålplasser for St.Hans bål. (Tlf 33171746)

Larvik kommune kommer til å gi en dispensasjon i perioden fra kl 18.00-24.00 for brenning av St. Hans bål. Ansvaret ligger fortsatt hos den som er ansvarlig for bålbrenningen.

Ha vann eller annet slukkemiddel i nærheten, og slukk bålet skikkelig før det forlates. Minner også om at vi tar hensyn til miljøet, slik at vi benytter rent trevirke i bålene som blir tent.

Vi gjør oppmerksom på at det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september fortsatt gjelder. 

Larvik brann og redning ønsker alle en riktig god St.Hans feiring!

For spørsmål – ta kontakt med brannsjef Jan Olav Vagle.
Telefon 98 23 17 44

Jan Olav Vagle
Brannsjef
Larvik brann og redning

Til toppen