Mangler informasjon om 1660 bygg i Larvik

Innhold

I tre år har det vært mulig å sette opp mindre bygg uten å søke. Mange har derimot glemt er at det er meldeplikt på disse byggene. En kontroll utført av Kartverket viser at kommunen mangler informasjon om 1660 bygg. Nå ber vi innbyggerne om hjelp.

I 2016 ble det gjort en endring i plan- og bygningsloven som gjør det mulig å sette opp mindre bygg uten å måtte søke om det. Selv om disse byggeprosjektene ikke er søknadspliktige, skal det meldes fra til kommunen når bygget er ferdig.

Kartverket har nylig gjennomført en kontroll av kommunens byggbase og gjennom flyfoto har de avdekket at det mangler informasjon om 1660 bygg. Nå ber vi om hjelp til å få registrert alle disse byggene.

Hva slags bygg er det snakk om?

  • Frittliggende bygg inntil 50 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis garasje, bod, lekestue
  • Tilbygg inntil 15 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis inngangsparti, veranda, mindre fasadeendring
Meld inn bygg

Viktig ved salg

Oppdatert informasjon i vår byggbase er ikke bare viktig for oss, men også for byggeier. Blant annet er dette viktig i forbindelse med salg av eiendom. Hvis ikke alle bygg er registrert, vil vi ikke kunne gi riktig informasjon til megler. Det vil kunne føre til manuelle undersøkelser og registrering, noe som vil ta tid.

Til toppen