Hvilke håndverkere kan jeg velge?

Innhold

Fra 1. februar 2019 vil alle som sender byggesøknad til kommunen eller kjøper bolig/hytte i Larvik bli oppringt og veiledet av Skatteetaten i hvordan man velger seriøse håndverkere.

Forbrukerne får deretter tilsendt en veileder med nyttige råd og tips.

Vil redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen

Tiltaket er en del av kampanjen «tettpå:Larvik» - et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Skatteetaten, Sør-Øst politidistrikt, NAV og Arbeidstilsynet, for å forebygge arbeidslivskriminalitet (A-krim) i privatmarkedet.

tettpå:Larvik er et veiledningstiltak – det handler ikke om kontroll og sanksjon. Det handler om å hjelpe folk til å ta informerte valg når de velger håndverkere til sitt byggeprosjekt.

Arbeidsmarkedskriminalitet har blitt en omfattende trussel mot den seriøse delen av arbeidslivet. Skatteetaten har beregnet omfanget av A-krim til mellom 12 mrd. og 60 mrd. i 2017. Skatteetatens befolkningsundersøkelse fra juni 2014 viser en sammenheng mellom informerte forbrukere og hvilke valg de tar knyttet til valg av arbeidskraft.

Prosjektet skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen, ved å informere og påvirke forbrukerne til å ta bevisste valg av håndverkere.

Fakta om tettpå:Larvik

  • Alle som sender byggesøknad til kommunen eller kjøper bolig/hytte i kommunen blir oppringt og veiledet av Skatteetaten i hvordan man velger seriøse håndverkere. Forbrukerne får deretter tilsendt en veileder med nyttige råd og tips.

  • tettpå:Larvik er et veiledningstiltak – det handler ikke om kontroll og sanksjon. Det handler om å hjelpe folk til å ta informerte valg. Vi vet at folk flest ønsker å handle riktig, men det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverker.

  • Erfaringer viser at direkte kontakt med forbrukerne per telefon har større effekt enn kun skriftlig informasjon. Gjennom direkte kontakt føler forbrukerne seg «sett» og telefonsamtalen gjør at de i større grad gjør bevisste valg når de skal velge håndverker.

  • tettpå:Larvik gir veiledning om hvordan viktige registre og andre åpne næringsdata kan brukes til å velge seriøse håndverkere. Med åpen og tilrettelagt informasjon om registreringer, godkjenninger, skatterestanser mv kan forbrukerne bruke sin forbrukermakt for å hindre at useriøse får innpass i markedet.

  • Larvik kommune er en stor hyttekommune. A-krimanalysen 2017 indikerer behov for fokus på privatmarkedet innenfor hyttebygging. Denne analysen er lagt til grunn for hvilke kommuner som prioriteres først. Andre kommuner som er med i prosjektet er Trondheim, Sigdal, Kristiansand m.fl.

 

Utklipp fra veilederen "tettpå:Larvik - Hvordan sikre deg seriøse håndverkere"
Til toppen