Hva betyr Herregården og Tollerodden for deg?

Hvordan bør området videreutvikles? Bli med i spørreundersøkelse og vinn bygavekort.

 

  • Hva betyr Herregården og Tollerodden for deg?
  • Hvordan mener du området bør videreutvikles som attraksjon?

Noen mener kanskje at Herregårdshagen bør gjenskapes? Hvor bør Larvik museum ligge? Kanskje det trengs flere og bedre grøntområder? Eller hva med et bryggemiljø med spisesteder og lekeplasser?

Vi vil gjerne vite mer om dine tanker rundt dette! Kom med dine innspill her, og vær med i trekningen av to bygavekort til en verdi av kr. 1000,-.

Kom med dine innspill her!

Bakgrunn
Området Herregården/Tollerodden – Larviks gamleby – er et sammenhengende kulturmiljø som forteller om Larviks framvekst som by, om grevskapshistorien og den maritime historien. Området er også et populært friluftsområde som bidrar til å gi byen sin karakteristiske grønne sjøfront.

Kommunen jobber nå med et prosjekt for en helhetlig utvikling av kulturmiljøet i gamlebyen, som skal styrke området som attraksjon for brukere og besøkende. Prosjektet skal bidra til å løfte fram de kulturhistoriske verdiene og den grønne karakteren i området, og øke Larvikssamfunnets kjennskap til byens historie.

Larvik museums virksomhet skal samles i gamlebyen, og prosjektet skal foreslå lokalisering for dette. I tillegg planlegger Stiftelsen Tollerodden et nytt Colin Archer-senter i området. Utvikling av arealene rundt Herregården skal også vurderes, der spørsmål knytta til bruken av skoleområdet og gamle Torstrand og Mesterfjellet skoler og en eventuell Herregårdshage er sentrale.

Skottebrygga i 30-åra | Foto: Larvik museum

Kulturhistorisk stedsanalyse
Som kunnskapsgrunnlag for prosjektet er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen sier noe om hvordan den historiske utviklinga i området har vært, hvordan forskjellige deler av området i dag har ulik kulturhistorisk verdi, og hvordan de på ulike måter er sårbare for ny utvikling. En kortversjon av analysen kan ses ved å følge linken til spørreundersøkelsen.

Området i 1948 | foto: Larvik museum

Kontakt

  • Camilla Fjellvik Paulsen Prosjektleder
  • Ola Sannes Riiser Arealplanlegger
Til toppen