Digitalt informasjonsmøte om Områderegulering for Faret - Nordby

Innhold

I dag torsdag 1.10 kl 18:00 - 19:30 kan du delta på digitalt informasjonsmøte om Områdeplan for Faret - Nordby. Møtet er åpent for alle interesserte.

Digitalt informasjonsmøte 01.10.2020 - Områderegulering Faret - Nordby, gbnr. 2005/64 m/fl

Berørte og naboer har fått direkte informasjon om dette i brev datert 28.08.2020, samt i brev datert 30.09.2020 med møtelink.

Agenda

I møtet vil kommunen informere om innholdet i områdeplanen, som nå ligger ute til offentlig ettersyn og høring, med høringsfrist den 16.10.2020.
Etter presentasjonen åpnes det for å stille spørsmål.

Slik deltar du

Vi bruker Teams og det er et åpent møte så du trenger ingen bruker for å delta.
Trykk på knappen nedenfor for å delta, velg «Fortsett i denne nettleseren».

Klikk deg gjerne inn på møtet noen minutter før kl 18.

Bli med i møtet kl 18:00
Til toppen