Dette må du gjøre hvis du skal tenne sankthansbål

Innhold

Brannsjefen vurderer brannfaren som normal for årstiden, men det er ikke helt fritt fram å tenne sankthansbål.

Brannsjefenes 10 forutsetninger for å tenne sankthansbål:

• Den som tenner bålet bærer hele ansvaret, og skal ha grunneiers tillatelse
• Slokkemidler som vannslange/bøtter skal være i umiddelbar nærhet
• Vindretning og styrke må vurderes, vær obs på gnistregn
• Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
• Ikke bygg bålet for stort
• Det er forbudt å brenne bål på svaberg
• Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
• Når bålet forlates skal det være fullstendig slokt
• Kommer bålet ut av kontroll ringer du nødtelefon 110
• Etter sankthansfeiringen tar vi for gitt at det ryddes opp


- Følger man disse rådene medfører ikke sankthansbålene langs kysten noen stor brannfare slik forholdene er nå, sier brannsjef Arve Stokkan.

Ikke alt kan kastes på bålet

Kun rent trevirke kan brennes lovlig. Eksempler på dette er kvist, ubehandlede paller og trevirke.

Ofte finner dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler og madrasser veien til bålet. Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø hvis de blir brent. Når dette brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene ved bålet. Asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet og gjøre skade for både mennesker, dyr og natur.

Generelt forbud i skogen

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke forårsaker ukontrollert brann.

I hager, i parker og annen innmark gjelder det en alminnelig aktsomhetsplikt.

Til toppen