Bålforbud fra 2. april

Larvik kommune har innført bålforbud med umiddelbar virkning. Det betyr at det nå er forbudt å gjøre opp ild som bål, engangsgrill og bålpanner uten gnistfanger i eller ved skog og annen utmark.

Brannfaren er spesielt stor i skog og utmark på grunn av hvordan vinteren i lavere strøk har vært. Det har vært en mild vinter hvor det er ingen eller minimal tele i bakken. Dette har ført til at jordsmonnet ikke har kunne lagre vann som i en normal vinter. Snøen er også borte og tørt dødt trevirke, gress og løv kan lett antenne og spre et branntilløp raskt.

På grunn av forbud mot å oppholde seg i hytte/ fritidsbolig i annen kommune enn hjemstedskommune, kan det være mange som ikke er i karantene som ønsker å oppholde seg i skog og utmark, som kan ha ønske om å fyre bål. Dette kan føre til høyere risiko for antennelse av skogbrann i vårt område.

I tillegg viser værvarselet tørt vær med noe vind lang tid fremover. 

Generelt bålforbud gjelder fra 15. april, men Larvik kommune har nå vedtatt en lokal forskrift som gjelder fra 2. april.

Eneste unntak fra forbudet er på områder med snødekt mark.

Til toppen