Flammbært

Innhold

Flammbært er brannvesenets gode hjelpebrannmann. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og gjør noe med brannsikkerheten hjemme.

flammbært.png

Samarbeid med barnehagene

Larvik brann og redning har i et nært samarbeid med barnehagene i kommunen startet dette tiltaket for å sette fokus på brannsikkerheten både i barnehagen og i hjemmet.

Foreldre/foresatte inviteres også til å delta slik at barna oppnår en helhetlig god forståelse for brannsikkerhet.

Tiltaket har som formål å øke brannsikkerheten i barnehagen og den generelle forståelsen for adferd ved brann og evakuering. I tillegg er det ønskelig å bidra til at kvaliteten på brannsikkerheten i hjemmet er på et akseptabelt nivå.

Vi vil også oppfordre foreldre/foresatte til at det gjennomføres en tilsvarende kontroll hos familie, og da spesielt hos beste– og oldeforeldre. Statistisk sett viser det seg at uføre og eldre er en særlig utsatt gruppe.

Fra brannvesenets side er dette ment å være et positivt tiltak for barnet og dere foreldre/foresatte. Vi håper dere vil sitte igjen med en positiv opplevelse til brannvern gjennom dette.

Barnehagene får diplom

Når de barna som er valgt ut av barnehagen har gjennomført kontroll i hjemmet sammen med Flammbært vil brannvesenet tildele den enkelte barnehage en diplom.

Til toppen