Utvidet frist for å sende innspill til arealplan

Innhold

Du kan komme med innspill på bolig, næring og fritidsbebyggelse. Fristen er utvidet til 15. februar

Kommunestyret har vedtatt planprogram for Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Stavern by og Kommunedelplan for Larvik by. 

Planprogram er en oppskrift på hva planen skal inneholde, hva som skal utredes, hvordan den skal utarbeides og hvem som skal delta i planprosessen. I tillegg skal planprogrammet inneholde en framdriftsplan og plan for informasjon- og medvirkningsprosess. 

Nå kan du komme med innspill til Kommuneplanens arealdel. Det er ikke åpnet for innspill til de to kommunedelplanene.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen, som er kommunens overordnede plan. Kommuneplanens arealdel for Larvik og Lardal er gjeldende til ny arealdel skal vedtas av nytt kommunestyre våren 2020.

Hovedmålet er å samkjøre arealdelene for tidligere Lardal kommune og Larvik kommune. 

Målene i samfunnsdelen skal følges opp gjennom fokus på et mer bærekraftig og kompakt utbyggingsmønster og tydelig senterstruktur der Larvik by er regionsenter og Stavern by er områdesenter. Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad er lokalsentre. 

Innspillsfase

Vi ønsker innspill til Kommuneplanens arealdel og innspillsfasen går fra 21. desember 2018 - 15. februar 2019. 

Det åpnes for innspill om disse temaene: 

 • Bolig - i tilknytning til lokalsentrene Helgeroa, Tjøllingvollen, Kvelde og Svarstad, eller utvidelse av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur.
 • Næring - nye næringsområder + utvidelse av eksisterende næringsområder og/eller innspill til endring av underformål til eksisterende næringsområder (hvilken type næring). 
 • Fritidsbebyggelse - nye områder til fritidsbebyggelse + fortetting i eksisterende avsatte områder til fritidsbebyggelse - bak 100-metersgrensa langs sjøen. 

Det er ikke mulig å sende inn innspill på områdene som er definert i kommunedelplanene for Stavern by og Larvik by. (se kart under)

Før du skal sende inn innspill, må du hente ut kart over området innspillet handler om.

Dette gjør du slik: 

 • Gå inn her: kommunekart
 • Klikk på nedtrekkspilen til høyre for kommunevåpensymbolet og teksten "Larvik" og klikk på/fyll tom rute for "Arealdelen"
 • Zoom inn ønsket areal/adresse
 • Klikk på menyen øverst til venstre (tre streker), velg "Påtegning" og tegn på kartet med full fyllfarge på ønsket innspillsområde
 • Klikk på meny og "Skriv ut", "Velg målestokk" som passer og "Lag pdf" som lagres lokalt. (Dette kartet skal hentes opp når du fyller ut skjema under.)
web_Vedlegg-1-KDP-Larvik-by-ny-plangrense-VEDTATT.jpg

Kommunedelplan for Larvik by

Hovedmålet for arbeidet med kommunedelplanen for Larvik by er å følge opp mål og prinsipper i Kommuneplanens samfunnsdel. Her er fokus på et mer bærekraftig og kompakt utbyggingsmønster, utvikling av sentrumssonen og lokalisering av sentrumsnær jernbanestasjon.  

Det er ikke åpnet for å komme med innspill til Kommunedelplan for Larvik by. 

web_Vedlegg-II-Plangrense-KDP-Stavern-by-VEDTATT.jpg

Kommunedelplan for Stavern by

Hovedmålet for arbeidet med Kommunedelplan for Stavern by er å samordne planen med arealdelen og kommunedelplan for Larvik by. Også her er fokus på et mer bærekraftig og kompakt utbyggingsmønster og tydelig senterstruktur der Stavern by er områdesenter.

Det er ikke åpnet for å komme med innspill til Kommunedelplan for Stavern by. 

Kontakt

 • Hanne Holmen Arealplanlegger
 • Trine Flesche Arealplanlegger
 • Camilla Fjellvik Paulsen Prosjektleder
Til toppen