Tiltak på Byggesak gir resultater

I februar hadde Byggesak 124 søknader som ikke var behandlet innen fristen. I utgangen av oktober er tallet ned i 8.

I mars ble det iverksatt strakstiltak på Byggesak for å komme ajour med byggesaksbehandlingen. Nå er etterslepet nesten hentet inn. 

Politikerne i Planutvalget, Miljø- og teknikkkomiteen og Formannskapet har fått løpende orienteringer om status i Byggesaksavdelingen gjennom året. I orienteringen til Planutvalget denne uken kunne kommunalsjef Hilde Bøkestad vise til gode tall, tross redusert saksbeandlerkapasitet og utfordringer knyttet til etterslepet fra starten av 2018.

Søknader med overskredet frist er redusert fra 124 i februar til 8 ved utgangen av oktober.

Fremover vil det jobbes med forbedring av arkivsystemet, for å hindre at søknader blir liggende opp mot 12 uker før de får tilbakemelding om mangler.

Til toppen