Tilrettelagte bål-/grillplasser i Larvik

Torsdag 15.april startet det generelle bålforbudet i Larvik. Noen steder kan du fortsatt tenne bål, dersom forholdene er tilstede for det.

Mellom 15.april – 15.september er det nasjonalt bålforbud for å hindre skog- og lyngbrann, men det er gjort unntak for godkjente bålplasser.

Larvik kommune har tilrettelagte bål-/grillplasser på følgende steder:

  • Vestre Rakke
  • Stavernsøya
  • Batteristranda
  • Furumoa
  • Elvestien, ved Stubberød
  • Doktorfjellet
  • Rekkevik
  • Kjeholmen
  • Malmøya, i verneområdet sør på øya.

Brannsjef i Larvik, Jan-Olav Vagle sier; «Dersom alle kan forholde seg til de henviste bål-/grillplassene så kan vi gå en trygg vår og sommer i møte.»

Husk å forlat bål-/grillplassen slik du fant den og ta med søppel hjem.

Til toppen