Se hvordan ny togstasjon i Larvik kan bli

Bane NOR har gjennomført mulighetsstudier for mulige stasjonsløsninger både i Kongegata og Indre havn.

Politikere og innbyggere har fått presentert ulike løsninger for ny jernbanestasjon i Larvik. 

I tillegg ble det presentert to mulighetsanalyser for områdene. 

INDRE HAVN, høy løsning

web_Indre-havn-høy-adkomst.jpg (1)
web_Indre-havn-høy-oversikt.jpg (1)
web_Indre-havn-høy-perspektiv.jpg

INDRE HAVN, lav løsning

web_Indre-havn-lav-adkomst.jpg
web_Indre-havn-lav-oversikt.jpg
web_Indre-havn-lav-perspektiv.jpg

KONGEGATA

web_Kongegata-adkomst.jpg
web_Kongegata-adkomst-2.jpg
web_Kongegata-montasje.jpg

Hele presentasjonen, illustrasjoner og bilder finner du på Bane NOR sine hjemmesider. 

Til toppen