Se hvordan ny togstasjon i Larvik kan bli

Bane NOR har gjennomført mulighetsstudier for mulige stasjonsløsninger både i Kongegata og Indre havn.

Politikere og innbyggere har fått presentert ulike løsninger for ny jernbanestasjon i Larvik. 

I tillegg ble det presentert to mulighetsanalyser for områdene. 

INDRE HAVN, høy løsning

Indre havn - høy, adkomst.
Indre havn - høy, adkomst.
Indre havn - høy, oversikt.
Indre havn - høy, oversikt.
Indre havn - høy, perspektiv.
Indre havn - høy, perspektiv.

INDRE HAVN, lav løsning

Indre havn - lav, adkomst.
Indre havn - lav, adkomst.
Indre havn - lav, oversikt.
Indre havn - lav, oversikt.
Indre havn - lav, perspektiv.
Indre havn - lav, perspektiv.

KONGEGATA

Kongegata, adkomst.
Kongegata, adkomst.
Kongegata, adkomst 2.
Kongegata, adkomst 2.
Kongegata, montasje.
Kongegata, montasje.

Hele presentasjonen, illustrasjoner og bilder finner du på Bane NOR sine hjemmesider. 

Til toppen