Se alle innspillene til Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Vi har laget en kartpresentasjon av alle innspillene som er sendt inn i forbindelse med Kommuneplanens arealdel.

Kartpresentasjonen inneholder alle innspillene som er kommet innenfor temaene bolig, næring, fritidsbebyggelse og småbåthavner.

Vil du vite mer om innspillene som er sendt inn, kan du gå inn i presentasjonen og se innspillet på kart og i terreng (3D modell). Her er det også lagt inn link til selve innspillet.

Dette er et godt verktøy for politikere og innbyggere for å bli kjent med innspillene før den politiske behandlingen til høsten.  

Kartpresentasjon av innspill
web_arcgis-utsnitt.jpg
Til toppen