Ordning for strømstøtte

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger, ikke for fritidsboliger eller næring.

Hvis du er i tvil om hva din bygning er godkjent som finner du opplysningene i Eiendomsregisteret (matrikkelen). Mener du opplysningene i registeret er feil kan du ta direkte kontakt med kommunen.

Strømstøtte gis kun til boliger 

Larvik kommune får mange henvendelser om midlertidig tillatelse til å bo på hytta for å kvalifisere til strømstøtte. Vi gir ikke slik tillatelse.

Skal du bo på hytta må du søke bruksendring fra fritidsbolig til bolig, og dette krever i de fleste tilfeller dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette gis normalt ikke. Hvis fritidsboligen for eksempel ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i reguleringsplan, må du søke om dispensasjon fra arealformålet.

Hvis bruksendringen er avhengig av dispensasjon fra arealformålet, gis dette normalt ikke. Kommunene har egne gebyrsatser for bruksendring og eventuelle dispensasjoner.

Har du spørsmål om strømstøtte?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon, chat eller e-post. 

Til toppen