Ønsker innspill om vindmøller på Malerød

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om vindmølleutbygging på Malerød. De ønsker høringsuttalelser innen 1. februar.

Før jul inviterte NVE til informasjonsmøte om mulig vindmølleutbygging på Malerød. Her ble det informert om søknaden de har mottatt om vindmølleutbygging i Larvik.

NVE har lagt ut konsesjonssøknaden på høring. 

Høringsfristen er satt til 1. februar og Larvik kommune har fått tilsendt saken til høring. Det er mulig for alle å sende inn høringsuttalelser på søknaden til NVE.

NVE vil orientere om behandlingen av søknaden. Tiltakshaver Havgul Nordic AS vil være representert og orientere om planene.

Les hele høringsbrevet her.

Konsesjonssøknad Larvik vindkraftverk. 

Vedlegg til konsesjonssøknaden - Brev fra Skagerak Energi

Vedlegg til konsesjonssøknaden - Støyrapport fra Kjeller Vindteknikk

Presentasjonene

Presentasjonen fra NVE

Presentasjonen fra Havgul Nordic

Til toppen