Nå kan høringsuttalelser for Stålaker øst korrigeres

Innhold

Bane NOR har gjort en regnefeil på arealbeslag av dyrka mark. De som har basert høringsuttalelsene sine på disse tallene, kan korrigere sine innspill fram til 23. april.

Bane NOR har i sin konsekvensutredning vist til at korridoren Sålaker øst beslaglegger 230 dekar dyrka mark. Det viser seg derimot at denne korridoren vil beslaglegge 250 dekar dyrka mark. Det vil si like mye landbruksjord som Verningen-korridoren.

-Vi har gjort en beregningsfeil og beklager det. Dette blir nå rettet opp, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Både Verningen- og Stålaker øst-korridorene innebærer omlegging av vanlige kjøreveier og landbruksveier, som beslaglegger matjord. Denne effekten var regnet inn i arbeidet med Verningen, men ble glemt i Stålaker øst.

For de som har basert sine høringsuttalelser på innsendte tall for arealbeslag, som dessverre viste seg å inneholde en regnefeil, har Larvik kommune åpnet for muligheten for å korrigere disse innspillene innen 23. april 2019. 

Korrigerte innspill sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket med "PlanID 201825.

Eller pr. post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik

Til toppen