Mindre endring i Kommuneplanens arealdel

Innhold

Formannskapet har i møte 25. mars vedtatt en mindre endring i Kommuneplanens arealdel.

Larvik formannskap vedtok i møte 25.03.2020 følgende endring i Kommuneplanens arealdel:

 

For mer informasjon se:

Til toppen