Leder for byggesak begynner i ny jobb

Virksomhetsleder for Byggesak, Janne Balberg Kvisvik, har besluttet å takke ja til tilbudt stilling i LABO.

- Kvisvik er en svært dyktig og erfaren jurist og leder som det vil bli vanskelig å erstatte for kommunen. Vi ønsker Kvisvik lykke til videre i den nye jobben og ser fram til videre samarbeid med å utvikle Larviksamfunnet, sier kommunalsjef Hilde Bøkestad.

Kvisvik planlegger å avslutte sitt arbeidsforhold i Larvik kommune i månedsskiftet august/september og vil inntil da bistå kommunen i overgangsfasen.

Cathrine Wærvågen vil være konstituert virksomhetsleder for Byggesak fram til ny leder er på plass.

Kvisvik ble ansatt i Larvik kommune i februar 2009, da som saksbehandler ved plan, byggesak og geodata. Hun hadde permisjon fra aug 2012 og frem til vinteren 2014 for å arbeide ved et advokatkontor for å få advokatbevilling. Da hun kom tilbake fra permisjon var hun først vikar som byggesakssjef i et halvt år, før hun fikk jobben som kvalitetsrådgiver i Areal og teknikk i september 2014. 1. januar 2015 ble Kvisvik ansatt som byggesakssjef i Larvik kommune.

 

Til toppen