Kartverket stenger muligheten til endring på eiendom

Innhold

Vestfold og Telemark blir ett fylke fra 1. januar. Det får noen konsekvenser for de som skal fradele eller selge en eiendom rett før nyttår.

Er du i gang med å opprette en ny eiendom, endre eiendomsgrenser, har tenkt å sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller sende inn skjøte, vil vi opplyse om at matrikkelen og grunnboka stenger i slutten av året. Det kan påvirke tidspunktet for når saken/dokumentet kan bli ført og tinglyst.

Kartverket stenger grunnboka og matrikkelen i en periode som en følge av regionreformen. Dette gjøres for å redusere riskoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av reformen. Grunnboka og matrikkelen åpnes igjen 2. januar.

Fradeling/salg

Er du avhengig av å få fradelt en eiendom til en annen før nyttår, må fradelingen skje før 29. november

Er du avhengig av å få solgt/kjøpt (tinglyst) en eiendom til en annen før nyttår, må skjøte være sendt tinglysningen innen 27.desember.

Egenerklæring/konsesjon

Skal du overta en eiendom som kjøp, arv, gave, eller på annen måte overføre den, er det mulig du er avhengig av egenerklæring, eller konsesjon. For at dette skal føres i matrikkelen må vi ha inn disse skjemaene før 13. desember 2019.

I stengingsperioden

I perioden 13. desember fram til 27. desember kan kommunen signere på egenerklæringsskjema, eller skrive et konsesjonsvedtak manuelt. Dette skal da legges ved skjøte og sendes direkte til tinglysningen. Skjøte må være hos tinglysningen før 27. desember, da tinglsningen heller ikke åpner før 2. januar.

Dataene i matrikkelen og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjeneste hele perioden, men med data fra frystidspunktet.

 

Mer informasjon om stenging av matrikkelen og grunnboken

Til toppen