Innspill til småbåthavner

Innhold

Vi ønsker innspill på mulige utvidelse av eksisterende eller nye småbåthavner. Frist for å sende innspill: 31. januar.

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020 - 2032, kommunedelplan for Stavern by 2020 - 2032 og kommunedelplan for Larvik by 2020 - 2032 åpnes det for å komme med innspill til utvidelse av eksisterende og nye småbåthavner.

Send innspill

Før du skal sende inn innspill, må du hente ut kart over området innspillet handler om.

Dette gjør du slik: 

  • Gå inn her: kommunekart
  • Klikk på nedtrekkspilen til høyre for kommunevåpensymbolet og teksten "Larvik" og klikk på/fyll tom rute for "Arealdelen"
  • Zoom inn ønsket areal/adresse
  • Klikk på menyen øverst til venstre (tre streker), velg "Påtegning" og tegn på kartet med full fyllfarge på ønsket innspillsområde
  • Klikk på meny og "Skriv ut", "Velg målestokk" som passer og "Lag pdf" som lagres lokalt. (Dette kartet skal hentes opp når du fyller ut skjema under.)
Søknad om endret arealbruk
Til toppen