Her finner du arealplanene for Larvik

Kommunestyret egengodkjente kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by 6.oktober 2021.

Kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 ble vedtatt av kommunestyret den 6. oktober 2021. Samtidig ble også kommunedelplanen for Larvik by med sentrumsstrategi og kommunedelplanen for Stavern by, vedtatt.

Planene gir rammer og retning for utviklingsmulighetene de neste 12 årene. Alle 3 planene med dokumenter og utredninger ligger nå lett tilgjengelig på kommunens nettsider. 

Her finner du arealplanene for Larvik

Det er knyttet innsigelser til enkelte innspillsområder. Det gjennomføres derfor mekling hos Statsforvalteren den 17.12.2021.

Til toppen