Henvendelser byggesak

Har du sendt inn en byggesøknad til Larvik kommune, og ønsker å komme i kontakt med saksbehandler, ta kontakt via sentralbord på 33 17 10 00.

Hvis saksbehandler er ledig, vil du bli satt over på telefon, hvis ikke får du tilbud om å bli satt over til Servicetorget. Hvis det ikke er ønskelig å få hjelp av Servicetorget, vil du bli bedt om å ringe på et senere tidspunkt.

Servicetorget kan veilede søkere i mange tilfeller. Hvis det viser seg at Servicetorget ikke kan veilede på spørsmål knyttet til enkeltsaker, vil det bli sendt en e-post til saksbehandler med kopi til den som henvender seg. I denne e-posten vil det bli opplyst at vedkommende vil bli oppringt av saksbehandler innen 24 timer. (24-timersregelen gjelder ikke i helg og helligdager).

Onsdager er det ikke mulig å nå byggesaksbehandlere på telefon. Denne dagen er fortsatt skjermet for å gjøre byggesaksbehandlingen mer effektiv.

Til toppen