Har du bolig som du ønsker å leie ut til flyktning?

Innhold

Larvik kommune skal bosette 200 flyktninger i løpet av året. Vi ønsker å komme i kontakt med huseiere som har godkjente boenheter til utleie, og som ønsker å leie ut til flyktninger.

DSCF4406
Avdelingsleder for Boligkontoret, Camilla Haugene.

Kommunen skal bosette flyktninger etter at de har fått innvilget søknad om beskyttelse, og som i utgangspunktet skal bo i Larvik fast.

Vi ønsker boenheter der det er mulighet for langtidsleie og gjerne i nærheten av kollektivtransport, forteller Camilla Haugene som er leder for Boligkontoret i Larvik kommune. 

Kriterier for utleie

Disse kriteriene gjelder for mulig utleie:

  • Boligen må være godkjent for boligformål eller utleie
  • Boligen må ha røykvarslere og brannslukningsutstyr etter gjeldende regelverk
  • Det bør være muligheter for langtidsleie
  • Leiepris bør være i samsvar med det som er gjengs leie i Larvik kommune
  • Leiekontrakten må følge husleieloven

Før vi inngår kontrakt går vi gjennom boligen sammen med utleier og lager en rapport med bilder som dokumenterer standard og tilstand, forteller Haugene, som legger til at kommunen kan gi depositumsgaranti. 

Eventuell kontrakt inngås direkte med flyktningen, og Boligkontoret vil bistå med prosessen. Kommunen vil også følge opp leieforholdet i en periode etter bosetting, og vil være tilgjengelig for både huseier og flyktning ved behov.  

Registrer deg i skjema

Larvik kommune trenger opplysninger om boligen du ønsker å leie ut. Skjemaet blir journalført som inngående post til kommunen.

Du får en tilbakemelding på henvendelsen din i løpet av tre uker etter at du har registrert deg. 

Fyll inn skjema

Ta kontakt med oss

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på telefon eller e-post:

 

Til toppen