Godkjent reguleringsendring 12.09.2018

Strekningen Farriseidet – Telemark grense, tospors jernbane som bygget.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 12.09.2018 følgende reguleringsendring med bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/13786 Reguleringsendring for strekningen Farriseidet – Telemark grense, tospors jernbane som bygget.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

publisert 27.09.2018

Til toppen