Gå "Byslangen" og si din mening om fremtidens Larvik sentrum

En inspirasjonstur for innbyggere som er opptatt av utvikling i Larvik sentrum.

"Byslangen" er en liten løype som går innom seks sentrale steder som kommunen har foreslått planer for i sentrumsstrategien.
"Byslangen" er en liten løype som går innom seks sentrale steder som kommunen har foreslått planer for i sentrumsstrategien.

En plan som gir retning for sentrumsutviklingen i årene fremover har vært ønsket lenge, og nå er kommunens forslag til ny sentrumsstrategi ute på høring.

Høringsfrist er 30.april, før strategien skal sluttbehandles politisk i september.

Nå har en gjeng lokale entusiaster i Larvik byutviklingsforum utviklet "Byslangen" - en inspirasjonstur for deg som er opptatt av sentrumsutvikling i Larvik.

«Byslangen» er en liten løype som går innom Torget, Bøkkerfjellet, Tollboden, Farriselva ved Sliperiet, Skottebrygga og Herregården. Dette er seks sentrale steder som kommunen har foreslått planer for i sentrumsstrategien.

På hvert av de seks stoppene kan du skanne QR-koden eller besøke webadressen som står på plakatene. Her kan du lese en kort tekst om stedet og se noen inspirasjonsbilder som viser de framtidige mulighetene skissert i sentrumsstrategien. Etter endt løype, der du ledes til stedene det handler om, kan du få si hva du mener det er viktigst at Larvik utvikler nå.

Les mer om "Byslangen" i Østlands-Posten

BØKKERFJELLET: Hva bør utvikles her? Larvik byutviklingsforum står bak "Byslangen": Dag Thorstensen, Bård Jervan, Bjørn Z. Ekelund, Åke Berg, Natasha Peevor-Johnson og Rune Langseth. Foto: Kjersti Bache
BØKKERFJELLET: Hva bør utvikles her? Larvik byutviklingsforum står bak "Byslangen": Dag Thorstensen, Bård Jervan, Bjørn Z. Ekelund, Åke Berg, Natasha Peevor-Johnson og Rune Langseth. Foto: Kjersti Bache

Kontakt

  • Camilla Fjellvik Paulsen Prosjektleder
Til toppen