Forbudt med engangsgriller og åpent bål i terrenget

Brannsjefen i Larvik kommune innfører totalforbud mot bruk av engangsgriller og bål f.o.m. 02.06.2018 (i praksis fra i dag).

Ihht skogbrannindeksen og tørken som har vært i Larvik de siste ukene er det besluttet å innføre totalforbud ihht brann- og eksplosjonsvernloven, og forebyggendeforskiften mot all åpen brenning, f.o.m. 02.06.2018 (i praksis fra i dag).

Med åpen brenning forstås åpen ild, inklusive kaffe- / pølsebål og grilling.

I praksis kan det grilles på privat innmark og i hager der det er forsvarlig. Lokale forhold, omgivelser, grillinnretning osv. må vurderes før det grilles. Den enkelte er ansvarlig for aktiviteten. Larvik brann og redning gir ingen tillatelser.

Larvik 01.06.2018

Jan-Olav Vagle
Leder beredskap
Larvik brann og redning

Til toppen