Fakturering for fritidseiendommer

1. januar 2018 endret vi faktureringsrutinene for kommunale eiendomsgebyr for fritidseiendommer i gamle Larvik kommune.

Disse vil nå bli fakturert 4 ganger per år på lik linje med boliger og næringseiendommer, og ikke 1 gang per år som tidligere.

Fakturaene vil ha forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november.

Til toppen