Digitalt informasjonsmøte - Reguleringsplan for Storefjellhagen

Tirsdag 24. august kl. 17-18 kan du delta på digitalt informasjonsmøte om reguleringsplan for Storefjellhagen. Møtet er åpent for alle interesserte.

Detaljert reguleringsplan for Storefjellhagen er politisk behandlet i Planutvalget 1. gang og ligger nå ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 03.09.2021. I samarbeid med Larvik kommune inviterer tiltakshaver til informasjonsmøte i høringsperioden

Tirsdag 24. august kl. 17:00 – 18.00.

Møtet avholdes digitalt og du er velkommen til å delta ved å gå inn på denne lenken.

I informasjonsmøtet vil utbygger redegjøre for prosjektet og det er også mulig å komme med spørsmål og kommentarer. Eventuelle merknader til saken må sendes til Larvik kommune innen høringsfristen.

Til toppen