Dagens befaring på Sørskogen hyttefelt avlyses

Innhold

Kommunedirektøren har i melding til planutvalget bedt om at Planutvalgets sak 205/22 Reguleringsplanforslaget for Sørskogen hyttefelt, F15-3, sendes tilbake til administrasjonen for retting, kvalitetssikring og justering gjennom dialog med involverte parter og faginstanser.

Til toppen