ByggSøk stenger 1. oktober

Innhold

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.

Løsninger for profesjonelle

Flere leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Profesjonelle aktører kan nå digitalt fylle ut og sende inn:

  • Nabovarsel
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Ettrinnssøknad
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Endringssøknad
  • Midlertidig brukstillatelse
  • Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.

Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller. Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Løsninger for privatpersoner

Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av året.

Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Til toppen