Byggesak starter brukerundersøkelse

Byggesak ønsker å få tilbakemelding fra innbyggere som har fått vedtak på sin søknad. Dette er et av tiltakene som innføres i prosjekt Bedre byggesak.

Det er utarbeidet en enkel brukerundersøkelse der alle som har mottatt førstegangsvedtak på sin byggesøknad kan svare. I undersøkelsen ønsker kommunen å få tilbakemelding både på informasjon og service.

Link til undersøkelsen blir sendt med i vedtak på følgende saker:

  • Rammetillatelser
  • Tilatelse til tiltak
  • Vedtak om fradeling
  • Vedtak om sammenføyning

Undersøkelsen er et ledd i satsingen Bedre Byggesak. Tilbakemeldingene fra innbyggerne vil komme godt med i det videre forbedringsarbeidet.

I utgangspunktet er dette et prøveprosjekt, og vil bli evaluert underveis.

Larvik kommune håper alle mottakere vil svare på undersøkelsen.

Til toppen