Åpen dag om ny jernbanestasjon

Mandag 15. januar arrangerer Larvik kommune og Bane NOR «åpen kontordag» på ByLab. Da kan du komme å snakke med planleggerne av dobbeltsporet jernbane.

Fra klokka 13.00 til klokka 20.00 vil det være folk fra Bane NOR og kommunen på ByLab, med adresse Torget 10. Her er alle velkomne til å stille spørsmål og snakke med saksbehandlerne. Bane NOR ber om forståelse for at det kan bli ventetid, hvis mange vil snakke med oss.

– Det er viktig med innspill fra folk med gode lokalkunnskaper. Jeg håper mange kommer og vil snakke med oss om planleggingen. Vi skal forsøke å besvare de spørsmålene som kommer. Men husk at det er tidlig i planleggingsprosessen. Det er derfor mye vi foreløpig ikke har svar på, understreker planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Før jul vedtok Larvik kommune planprogram for strekningen Furustad-Larvik. Det betyr at Bane NOR skal utrede to alternativer: Stålakerkorridoren og Verningenkorridoren, i tillegg til to mulige stasjonslokaliseringer i Kongegata og Indre havn.

Slik fungerer den offentlige planprosessen:

  • Bane NOR er forslagsstiller, mens kommunene er planmyndighet og skal vedta planene.
  • Planprogrammet: En «plan for planleggingen». Angir hvilke korridorer som skal vurderes og utredes.
  • Kommunedelplanen: Her velges det hvilken korridor som skal bygges ut.
  • Reguleringsplanen: Bestemmer nøyaktig plassering av dobbeltsporet innenfor korridoren.
  • Alle planene legges ut på høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill og forslag til Bane NOR.
  • Våren 2017 var planprogrammet ute på høring og vinteren 2019 skal kommunedelplanen legges ut på høring
  • Noen år fram i tid vil det samme skje med reguleringsplanen.

Konsekvensutredning i 2018

2018 skal brukes til å utrede og analysere konsekvensene av de forskjellige korridorene og stasjonsplasseringene i Sandefjord. Det gjelder både positive og negative effekter for blant annet natur, jordbruk, kulturminner, bolig- og næringsområder, byutvikling, utslippsreduksjon, transporttilbud og samfunnsøkonomi.

– Et komplekst arbeid

– Å planlegge og bygge dobbeltspor er et komplekst arbeid. Dette er et stort puslespill som skal settes sammen. Det fordrer kunnskap innen ingeniørfag, geologi og geoteknikk, areal- og samfunnsplanlegging, arkitektur, jernbaneteknikk, samt en rekke andre områder. Derfor har vi en stor jobb foran oss med å utrede korridorene og stasjonsløsningene i planprogrammet, sier Solhaug.

Til toppen