Stor beredskapsøvelse i Larvik

Innhold

Mandag 6. mai skal det være en omfattende beredskapsøvelse i Larvik, i samarbeid med blant annet Color Line, Larvik havn, politiet, Sivilforsvaret, Norske kvinners sanitetsforening og Larvik kommune.

– Hovedmålet med øvelsen er å øve på samarbeidet mellom beredskapsaktører i Larvik og etablere og drifte et evakuert- og pårørendesenter for et betydelig antall mennesker. Kommunens kriseledelse skal øve på å håndtere en alvorlig hendelse, forklarer Johannes Sjo Steinsvåg, beredskapssjef i Larvik kommune.

Sammen med beredskapsledelse i Color Line, Larvik havn, politiet og ansatte i kommunen har han planlagt øvelsen som foregår mellom kl. 09.00 og 15.00 mandag.

– Det vil være mye aktivitet fra nødetater som Larvik brann og redning, og politiet denne dagen, forteller beredskapssjefen.

Dette er scenario

– Det brenner i SuperSpeed, som befinner seg i Larviksfjorden. Skipet snur, og legger til kai med egen maskin. Fra havna i Larvik skal passasjerer fraktes til evakuerende- og pårørendesenter, forteller Steinsvåg. 

Portrett Johannes Sjo Steinsvåg
Johannes Sjo Steinsvåg.

Rundt 170 studenter, elever og lærere fra politihøgskolen i Stavern, Thor Heyerdahl videregående skole og Stavern folkehøyskole deltar som såkalte “markører”, og skal være passasjerer og evakuerte.

– Vi er avhengig av denne gjengen for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig, avslutter beredskapssjefen. 

Superspeed2 CLL 00105 Foto Dag G. Nordsveen
– Hovedmålet med øvelsen er å øve på samarbeidet mellom beredskapsaktører i Larvik og etablere og drifte et evakuert- og pårørendesenter for et betydelig antall mennesker.
Til toppen