Vær Smart kursmateriell

Innhold

Her kan du laste ned kursmaterialet til Vær Smart og se på videoopptak.

Innledning

om tema v/ Steinar Taubøll/NMBU

Ekstremregn, overvamm og avløp

Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU.
Utdypning v/ Oddvar Lindholm, NMBU

Naturmangfold, landbruk og økosystemer

Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU.
Utdypning v/ Linda Dalen, Miljødirektoratet

Elver, bekker, overvannshåndtering og fordrøyningstiltak

Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll, NMBU
Strategier for overvannshåndtering og fordrøyningstiltak,v/Oddvar Lindholm, NMBU

Leirskred, fjellskred og erosjon

Innledning og juridisk ansvar v/ Steinar Taubøll.
Utdypning v/ Anders Solheim, NGI

Til toppen