Transport og utslipp

Innhold

Dette temaet setter fokus på de forskjellige transportmidlene og hvordan bruken av disse kan påvirke miljøet.

Veitrafikk er en stor kilde til klimagassutslippene. Mer enn halvparten av alle daglige reiser foretas som bilfører. To av ti reiser foretas til fots, mens en av ti reiser foretas med kollektivtransport. I Larvik er kollektivandelen på ca. 4 %.

Klimagassutslipp

Klimagasser er atmosfæriske gasser som slipper gjennom stråling fra sola, men fanger opp varmestråling fra jorda. Menneskeskapte utslipp av klimagasser øker konsentrasjonen i atmosfæren utover den naturlige balansen (se «drivhuseffekten«). Det er en rekke gasser som bidrar til denne økningen. Kyotoprotokollen regulerer seks klimagasser: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), perfluorkarboner (PFK), hydrofluorkarboner (HFK) og svovelheksafluorid (SF6).

Klimagasser

De viktigste naturlige klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Utslipp av CO2 bidrar mest til drivhuseffekten. Fluorgasser er blant de sterkeste kjente klimagassene, disse fremstilles industrielt. Menneskelig aktivitet øker konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren.

Veitrafikk og industri står for mer enn to tredjedeler av CO2-utslippene i Vestfold.

Hvis du ønsker mer fordypende informasjon disse temaene kan du laste faktagrunnlaget for Larvik kommunes siste Klima- og energiplan.

Hva er transport?

Transport er å forflytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligst formene for transport er med sykkel, motersykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt.

Sykle og gå

Du opplever mer når du sykler eller gå enn når du kjører bil. Å gå eller sykle er bra for miljøet og helsa!

Kjøre kollektivt

Veitrafikk er en stor kilde til klimagassutslipp. Hvis flere av oss går, sykler eller tar tog eller buss til jobb, barnehagen og skolen kan vi redusere de norske klimagassutslippene.

Bruk kollektiv transport til opplevelser når dette er praktisk mulig. 

Bilfri dagen

Den 22.september hvert år arrangeres Verdens Bilfri dag. Denne tradisjonen ble startet under oljekrisen på 1970-tallet. Det startet på grasrota i europeiske byer, der mange ønsker seg bilfrie soner eller til og med hele byer uten biler.

I 1999 ble dagen internasjonal, som et pilotprosjekt i EU. Prosjektet ble til Europeisk mobilitetsuke. Målet med denne uka er å fremme miljøvennlig transport. I 2000 ble bilfri dag et verdensomspennende fenomen. I dag handler ikke dagen om mangel på olje, men er først og fremst et miljøtiltak. Målet er å gjøre folk mer bevisste på sin egen bilbruk, og få dem til å tenke over om de faktisk kan klare seg uten bil en dag.

Les mer om Verdens Bilfri dag her og om Europiesk mobilitetsuke her.

Tips til feiring av Verdens Bilfri dag

  • Arranger en sykkeldag på din barnehage, skole eller arbeidsplass.
  • Arranger undervisningsaktiviteter med fokus på miljøvennligtransport.

Har du flere tips, send oss en mail på miljo@larvik.kommune.no.

Undervisningsopplegg

Det finnes mange flotte undervsiningsopplegg som kan brukes både i barnehager og skoler.

Miljømoro kort

Miljømoro kort er laget for å øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre i alle barnehager og barneskoler.

Relatert informasjon​

Til toppen