Kunnskap og holdning til miljøet

Innhold

Dette temaet handler om å skape varige og gode holdninger til miljøet.

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold.

Norge har underskrevet den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

Ut i naturen

I Norge har vi flott natur, og de fleste barnehager og skoler har fine muligheter for naturopplevelser i nærmiljøet. Utnytt opplevelsesmulighetene til fots. Finn en park, et vann, ei strand eller en skog som dere kan besøke!

Larvik kommue har fine turkart med masse informasjon om hva dere kan se på turen.

Hvorfor er det viktig å ta vare på miljøet?

Klimagassutslipp og andre menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med blant annet påfølgende ekstremvær. Dette er et stort og neste uhåndterlig problem. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Kortreist mat og sesongvarer

Kortreist mat er lokal mat produsert i nærheten av oss. Larvik har flotte landbruksarealer i hele kommunen. Mattransport over lange strekninger betyr større klimagassutslipp. Kort reist mat forurenser mindre gjennom mindre transport.

Verdens miljødag

Verdens miljødag (miljøverndagen) markeres over hele verden 5. juni hvert år. Miljøverndagen ble stiftet i 1972 etter at verdens ledere i FN-regi møttes opp i Stockholm for å diskutere det globale miljøet. Resultatet av møtet ble etableringen av FNs miljøprogram UNEP (United Nations Environment Program), og miljøverndagen ble stiftet for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål.

Det er forskjellige temaer for verdens miljødag hvert år. Du kan lese mer om dette på både FN sine sider og UNEP sine sider.

Undervisningsopplegg

Det finnes mange flotte undervsiningsopplegg som kan tas i bruk både i barnehager og skoler. 

Miljømoro kort

Miljømoro kort er laget for å øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre i alle barnehager og barneskoler.

Artsobservasjoner.no

Hos Artsobservasjoner.no kan du bli med å rapportere funn av ulike arter. Alle funn blir publisert først og kvalitetssikres etterpå. Artsobservasjoner.no er et samarbeid mellom Artsdatabanken og en rekke foreninger.

Miljolare.no

Miljolare.no inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Miljølære inneholder over 130 aktiviteter fordelt på 12 temaer.

Uteskoleveven 

Er laget spesielt for deg som lærer og gir deg gode tips for å kunne drive tverrfaglig pedagogisk undervisning i uteklasserommet. Uteskoleveven er en del av www.skoleskogen.no.

Naturfag.no

Nettsted for lærere som underviser i naturfag. Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid.

Til toppen