Energi og vann

Innhold

Dette temaet handler om bruk av energi til oppvarming, lys og elektriske artikler.

Her setter vi fokus på å spare energi - og dermed miljøet og penger. Vi tar også opp vann som en viktig ressurs.

Hva er energi?

Uten energi ville alt stått stille, det er energien som får ting til å skje. Du kan ikke bevege deg uten den energien maten gir deg, bilen kan ikke kjøre uten drivstoff, datamaskinen fungerer ikke uten strøm. Energi kan hentes mange steder. Vi kan brenne olje, gass eller kull, vi kan sende vann gjennom vannkraftverk, vi kan fange vinden med en vinmølle eller vi kan samle solstråler med et solcellepanel. Forskjellen på disse energikildene er blant annet om de er fornybar eller ikke og hvor mye utslipp de gir.

Strøm og lys

Belysning og annet strømforbruk i hverdagslivet er et av de mest synlige energibruksområdene i daglig livet vårt. Det er også noe de vi har kontroll på. Energieffektive holdinger kan læres, slik at det blir en helt naturlig for oss.

Vann

Det finnes vann i mange ulike former på jorda - is, rennende vann og vanndamp. Rent vann er en viktig og begrenset ressurs.

Varme

Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø.

Undervisningsopplegg

Det finnes mange flotte undervsiningsopplegg som kan tas i bruk både i barnehager og skoler. 

Miljømoro kort

Miljømoro kort er laget for å øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre i alle barnehager og barneskoler.

Regnmakerne.no

Enova SF sin nasjonale satsing mot barn og unge i alderen 9 til 12 år.

Naturfag.no

Nettsted for lærere som underviser i naturfag. Her finner du blant annet undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid.

Til toppen