Mini-reisevaneundersøkelse for Larvik kommune

Innhold

Onsdag 6. oktober ble det sendt ut en SMS til innbyggerne i Larvik kommune som er over 16 år med en reisevaneundersøkelse. Alle som fullfører undersøkelsen har muligheten til å bli med i trekningen av et gavekort på et arrangement på Bølgen Kulturhus på inntil 1200 kr.

I 2019 står veitrafikk for 35 % av kommunens klimagassutslipp og er med dette den største utslippskilden i kommunen. Dette betyr at målrettet og god areal- og transportplanlegging vil være avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra Larvik kommune som samfunn.

Mini-reisevaneundersøkelse i Larvik

Onsdag 6. oktober ble det sendt ut en SMS til innbyggerne i Larvik kommune som er over 16 år med en reisevaneundersøkelse. Det er kun de som mottar en SMS fra Larvik kommune som kan skal svare på undersøkelsen. Undersøkelsen tar ca. 2-5 minutter å gjennomføre og vil gi kommunen og andre nyttig informasjon om reisevanene våre her i Larvik. 

Hvis du ikke har mottatt SMS og er over 16 år og bor i Larvik kan det være at du ikke er registrert med telefonnummer. Du kan oppdatere kontaktinformasjon din er her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Alle som fullfører undersøkelsen har muligheten til å bli med i trekningen av et gavekort på et arrangement på Bølgen Kulturhus på inntil 1200 kr.

Reisevaner i Larvik 

I 2013/14 ble 27 % av reisene i Larvik kommune gjennomført med kollektiv, sykkel eller gange. Reisevaneundersøkelsen fra 2018/19 viser at det har vært en nedgang til 22 % med følgende fordeling: 

  • Gående = 15 % 
  • Syklende = 3 % 
  • Kollektiv = 4 % 

Du kan lese hele rapporten Reisevaner i Vestfoldbyene 2018/19 her

I kommunens klima- og energiplan er det vedtatt følgende: 

Innen 2025 skal transportandelen foretatt med kollektiv, sykkel og gange være over 35 % (27 % i 2013/14).

Årlige reisevaneundersøkelser 

Larvik kommune har utarbeidet en egen mini-reisevaneundersøkelse (mini-RVU) som sendes ut til innbyggere over 16 år i Larvik kommune årlig. Undersøkelsen tar ca. 2-5 minutter å gjennomføre og kan gjennomføres på telefon, pc og nettbrett. 

Svarene fra undersøkelsen vil gi kommunen data som kan brukes i areal- og transportplanleggingen av både kommunen og eksterne. Vi vil da kunne se utviklingen av innbyggernes reisevaner fortløpende fra år til år. 

Undersøkelsen er anonym og samler inn informasjon om formål med og transportmiddel benyttet på dine reiser gjennomført i går, i tillegg til din alder, kjønn, førerkort og status. Dersom du ønsker å delta i trekningen av premie vil din e-postadresse bli knyttet til svarene du oppgir, ved å oppgi din e-postadresse godkjenner du dette. e-postadressene vil bli slettet etter senest 6 mnd. 

Personvernerklæring

Du har mottatt denne meldingen fordi ditt telefonnummer er registrert på bostedsadresse i Larvik kommune. Meldingen er sendt via Varsling24. Larvik kommune forholder seg til Personvernforordningen (GDPR) og respekterer personvernreglene. Videre redegjøres det for hvordan ditt personvern ivaretas i forbindelse med denne undersøkelsen.

Denne reisevaneundersøkelsen gjennomføres årlig i regi av Larvik kommune. Formålet er å kartlegge transportmiddelfordelingen blant innbyggerne i Larvik kommune. Denne type data vil gi kommunen et godt kunnskapsgrunnlag for målrettet innsats for å tilrettelegge for miljøvennlig transport. 

Følgende data samles inn: alder, kjønn, førerkort, status og reiser gjennomført foregående dag. Undersøkelsen, som er anonym, sendes ut september hvert år og dataene generalisere.

Larvik kommune er den eneste aktøren som har tilgang til rådata og behandlingen, ved eventuell bruk av innleide databehandlere dekkes disse også av denne personvernerklæringen. Analyserte data publiseres årlig i ulike kanaler (eks. hjemmesider, facebook ++). 

Dataene samles inn via programmet ArcGis survey 123. Dataene lagres utenfor EU/EØS-området. 

Du samtykker til disse vilkårene ved å gjennomføre spørreundersøkelsen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å avslutte undersøkelsen. Dersom du har besvart undersøkelsen, og svarskjema er sendt inn, ber vi deg kontakte behandlingsansvarlig dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke. Dersom ditt svar allerede er tatt inn i en fullført analyse, vil det ikke kunne trekkes ut, men du kan anmode om at dine data slettes. 

Kontaktinformasjon

Larvik kommune
Behandlingsansvarlig: Regine Merethe Hildre – miljo@larvik.kommune.no  
Personvernombud: Heidi Christensen - personvernombud@larvik.kommune.no 

Til toppen