Kunnskap og holdninger

Innhold

Dette temaet handler om å skape varige og gode holdninger til miljøet.

Menneskelige aktiviteter er en kilde til klimaendringer med blant annet påfølgende ekstremvær. Dette er et stort og nesten uhåndterlig problem som kan føles overveldende for mange. Derfor jobber vi i Larvik etter mottoet; ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Ved å spe kunnskap om hva man kan gjøre for å bidra til å redusere klimagassutslippene våre, og å forberede oss på de endringene som kommer vil man kunne skape gode holdninger som fører til gode handlinger i fremtiden. Barn og unge er en spesielt viktige i denne type arbeid, både som målgruppe men også som formidlere av budskap.

Har du noen gode ideer til hvordan Larvik kommune kan drive kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid? Send en mail til miljo@larvik.kommune.no.

Til toppen