God badevannskvalitet i Larvik

Vannprøver tatt i juli viser god kvalitet på badevannet i Larvik.

Kommunen har stort sett svært god vannkvalitet på sine badeplasser. Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst av hvor mye tarmbakterier (E:coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler.

Inndelingen er basert på Folkehelseinstituttets “Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”:

Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli.

Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli.

Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli.

Sted

Kvalitet

E.coli (tarmbakterier)

Turbiditet (uklarhet i vannet)

Bystranda 

God

78

0,81

Tollerodden

God

28

0,62

Tollerodden, innløp

God

7

0,54

Tollerodden, utløp

God

9

1,1

Karistranda

Akseptabel

118

0,75

Smiestranda

Akseptabel

107

0,79

Mariusstranda

God

99

0,82

Sukkersletta

God 

21

0,85

Saltverket

God

20

1,5

Rekkeviksbukta

God 

14

1,3

Gon 

God

66

1,1

Huestranda

God

0,66

Bjønnesstranda

Akseptabel

167

3,7

Rønningen

God

2

0,36

Kjerringvik Nord

God

19

0,37

Kjerringvik Syd

God

19

1,2

Svinevika

God

29

0,62

Herlandselva

Akseptabel

435

3,1

Daleelva

Akseptabel

410

0,48

Til toppen