Støy fra utendørs lydanlegg

Innhold

Hva er støy?

Støy er definert som uønsket lyd.

I det ligger det at individuelle forskjeller kan være avgjørende for om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves som slitsom, og kan derfor medvirke til stress og helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade. Forskning bekrefter at støy er et økende helseproblem, og støy fra omgivelsene som man ikke har noen kontroll med, oppleves som ekstra belastende.

Retningslinjer

Retningslinjens formål er å bidra til å forebygge helseplager og sikre befolkningen mot helseskadelig støy fra utendørs høyttalere/musikkanlegg. Videre skal retningslinjen bidra til å gi forutsigbarhet for alle berørte parter, og likebehandling av virksomhetene i tråd med faglige anbefalinger.

Til toppen