Grevlingfeller

Innhold

Informasjon om leie av grevlingfeller.

Leie grevlingfeller

For å kunne avhjelpe disse har viltnemnda gått til anskaffelse av to grevling feller til utleie. Disse kan leies på landbrukskontoret i Larvik. Det presiseres at dette kun er ren felle utleie. All bruk av fella skjer på leiers ansvar og risiko. Den som kvitterer ut fella, er ansvarlig for å påse at gjeldene regler og forskrifter følges til en hver tid.

Fella kan bare brukes i den perioden som det er jakttid for grevling: fra 21.08. til 31.01.

All jakt og fangst skal skje uten at viltet påføres unødige lidelser og uten at det oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Vilt som fanges levende utsettes ofte for stress. Det er derfor strenge regler for pass og tilsyn med fangstredskaper. Fella skal minimum kontrolleres 2 ganger pr. dag. Ved tilsyn med fangstredskap som fanger viltet levende, plikter brukeren straks å avlive innfanget vilt. Avlivingen skal skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og slik at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Skytevåpen er eneste forsvarlige avlivningsmetode. Brukeren plikter straks å slippe fri fredet viltart eller andre dyr som er fanget i fella.

Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukers navn, adresse og telefonnummer. Stedsangivelse må meldes kommunen. Det er rapporteringsplikt på eventuelt fanget vilt.

Leie av fella innbefatter ikke automatisk andre nødvendige tillatelser (for eksempel dispensasjon fra politivedtektene, forbud mot bruk av våpen i tettbebygd strøk, tillatelse fra grunneier, fellingstillatelse oa).

Betaling

Leiesummen er kr. 200,- (inkl. mva) for inntil tre dager. Leie utover tre dager må avtales på forhånd og er kr. 50,- (inkl. mva) pr. dag. Beløpet blir fakturert.

Kontakt

For leie kontakt landbrukskontoret på telefon 33 17 12 70.

Til toppen